Elektrik Tesisatı

 Elektrik Tesisatı

  • Aydınlatma cihazlarının yerleşimi.
  • Priz cihazlarının yerleşimi.
  • Telekom data cihazlarının yerleşimi.
  • Linye hattlarının çizimi
  • Pano numarasına göre cihazlarının toplamı
  • Lejant
  • Cihaz adetlerinin sayım