Sıhhi Tesisat

 Sıhhi Tesisat

 • Temiz su tesisatı ve Pis su tesisatı çizimi
 • Vitrifiye (tefriş) yerleştirme
 • Vitrifiyeleri (tefriş) otomatik ve manuel boruya bağlantı yapma
 • Otomatik çap verme
 • Vana ekleme
 • Mekanik oda ekipmanları yerleşimi
 • Lejant
 • Vitrifiye adet sayımı tablo halinde
 • Çap tablosunu güncelleyebilirsiniz
 • Kolon şeması açma Komple Binanın Şemasının Çizimi
 • Metraj çıkarma.

Programa ait videolar: